Starý Zákon

09 - Zápas na hore Karmel

Ako kresťania bojujeme proti nepriateľovi, ktorý bojuje v presile a nedá sa ľudskými prostriedkami poraziť. Ale i Eliáš vstupuje do nerovnocenného boja, kde hra všetko proti nemu: čas a výber obete, počet falošných prorokov, obľuba kultu, priazeň kráľa. A tak sa jeho zápas stáva našim zápasom, zápasom o duchovné prežitie. Pozrime sa pod povrch tohto príbehu a nájdime posilnenie a rady aj pre naše víťazstvo.

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať