Starý Zákon

07 - Veštica z En-Dóru

Aké je poučenie z príbehu, v ktorom sa Saul stretáva s mŕtvym prorokom? Je snáď dôkazom posmrtného života či návodom pre komunikáciu s mŕtvymi? Majú pohanské veštice moc nad Božími svätými mužmi?

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať