Starý Zákon

03 - Nebeská dvorana
(Iz 6)

Kniha Izaiáš zachytáva aké ťažké a niekedy i nemožné je pre Boha zachrániť človeka, ktorý nechce byť zachránený. Boh povoláva Izaiáša vo videní, ktoré vyvoláva viac otázok ako dáva odpovede: Prečo dostáva Izaiáš videnie nebeskej dvorany s Božím trónom? Čoho symbolom sú anjeli so šiestimi krídlami? Prečo dostáva prorok výzvu aby svojou službou zatvrdzoval srdcia ľudí, aby sa neobrátili?

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať