Zjavenie Jána

28 - Šelma zo zeme

Materiál k videu

Šelma zo zeme
(Zj 13,11-18)

Šelma vystupujúca zo zeme je v závere dejín druhým nástrojom diabla, ktorý použije na zničenie Božieho ľudu a posilnenie moci prvej šelmy – šelmy vystupujúcej z mora. Rovnako v tejto kapitole nachádzame snáď najznámejšie biblické číslo 666, ktorého význam sa pokúsime spoločne rozlúsknuť.

Identifikácia šelmy nie je ťažká:

  1. Mladosť – na scénu svetových dejín prichádza po drakovi a šelme z mora, je teda historicky mladšia ako šelma pred ňou. To zvýrazňuje i jej opis ako baránka.
  2. Má potenciál stať sa svetovou veľmocou – bude prikazovať všetkým obyvateľom zeme čo majú robiť 12v.
  3. Miesto jej vzniku je málo obývaná oblasť – vystupuje zo zeme, ktorá je opakom mora, t.j. jazykov, národov, množstva ľudí (Zj 17,15)
  4. Zem, ako odkaz na 12. kapitolu – Táto zem bola miestom úniku pred drakom. Utiekla sem žena t.j. cirkev, je to miesto zaručujúce náboženskú slobodu a ochranu.

Ktorá mocnosť zodpovedá tomuto opisu? Bola miestom úniku prenasledovaných kresťanov, je pomerne mladá, zaručuje náboženskú slobodu a má potenciál stať sa celosvetovou veľmocou.

Sú to Spojené štáty Americké – baránok, ktorý hovorí ako drak.

Táto kapitola je najznámejšia práve vďaka číslu 666. Koniec 17 v. varuje, že tí ktorí neprijmú jej znamenie alebo meno šelmy či číslo jej mena, budú pod ekonomickou nadvládou šelmy. Následne 18v. hovorí akú hodnotu má číslo jej mena – 666.

Keďže hebrejčina a gréčtina umožňuje priradiť k písmenám číselnú hodnotu, bolo bežné aby sa zamilovaný skrývali za číselné hodnoty svojich mien a vyznávali si lásku, či šifrovali správy.

Andreas Helwig v 17 str. určil 3 logické princípy na základe ktorých môžeme spomedzi množstva výkladov určiť ten správny:

  1. Číselná hodnota musí byť v jazyku šelmy, t.j. ak používame grécke písmená nemôžeme im priradiť hodnotu hebrejských písmen.
  2. Meno šelmy musí byť titul, názov s ktorým sa sama šelma stotožňuje, pretože predstavuje jej moc a autoritu.
  3. Hodnotu 666 musíme dostať jednoduchým sčítaním.

Dnes sa už v komentároch k Zjaveniu Jána nespája toto číslo s konkrétnym menom či osobou. Pozrime sa preto spoločne na jeden z najznámejších výkladov reformátorov, ktorý ponúkol samotný A. Helwig.

V jednom historickom dokumente s názvom „Konštantinova donácia“ je rímskym biskupom (pápežom) pridelený titul Vicarius Filii Dei, ktorého číselná hodnota je 666. Povedzme si niečo bližšie o vzniku tohoto dokumentu.

V 8. str. bol Pápež Štefan III. v Ríme ohrozovaný Longobardmi, ktorí chceli dobyť Rím. Za prísľub pomoci korunoval Pipina v bazilike Saint-Denis. Ten v r. 754 a 756 vytiahol proti Longobardom a porazil ich. Dobyté územia – Ravenna, Romagna, Pentapolis – spolu s vládou nad Rímom odovzdal pápežovi. Tím vznikol v r. 756 pápežský štát ako predchodca dnešného Vatikánu.

Platnosť jeho donácie mala potvrdiť Konštantinova donácia. Podľa nej Konštantín I. Veľký daroval rímskemu biskupovi Silvestrovi I. vládu nad Rímom, Talianskom a celou západorímskou ríšou. Mal to byť prejav vďačnosti za zázračné uzdravenie z malomocenstva. Avšak už v 10 str. budila táto donácia podozrenia z podvrhu, ktoré sa ukázali ako pravdivé v 15. str. V 19. str. i samotná katolícka cirkev priznala, že dokument je falzifikát.

Tento dokument bol vytvorený v 8. str. katolíckou cirkvou. Peter spolu s pápežmi je v ňom definovaný ako vikár Syna Božieho. Pápež si zrejme v 8. str. vôbec neuvedomoval, že napĺňa biblické proroctvo a demaskuje svoju postavu v dejinách vytvorením tohto dokumentu.

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať