Krátke zamyslenia

Mesiášske proroctvo u Izaiáša na rok 2022

Pán Boh dáva znamenia i vtedy keď ľudia o ne nestoja. Prichádza i vtedy keď ho nikto nevolá. Jeho slovo zaznieva i tam kde nemajú oň záujem. Mesiášske prortoctvo u Izaiáša je jedným z takýchto Božích proroctiev.

Prorok Izaiáš povedal proroctvo, ktoré presiahlo jeho dobu a jeho platnosť či povzbudenie sa napĺňa i dnes.

Toto povzbudenie sú slová, ktoré sú i mojim prianim pre Vás na tento nový rok 2022.

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať