Krátke zamyslenia

Pilátov návod ako prísť o večný život

Ježišov rozhovor s Pilátom bol dlho pre mňa nezrozumiteľný, tajuplný pretože som mal pocit akoby každý rozprával o niečom inom. Avšak Pilát nám v ňom ukázal cestu, dal návod ako odmietnuť evanjelium a stať sa duchovne slepým. Poučme sa z jeho chýb a nenasledujme jeho príklad.

Jeden z najznámejších príbehov veľken joci nám odhaľuje farizjeské intrigy, náboženský fanatizmus ale i Ježišov zápas o Pilátov večný život. Kto by sa už len zaujímal o spasenie predstavyteľa krutej rímskej vlády.

Kristus v posledných hodinách svojho života nehľadí na svoju bolesť a utrpenie ale na záchranu duši o ktorú nemá nikto záujem.

Veľká noc je pripomienkou, že spasenie prišlo nie len pre vyvolený národ ale je ponúknuté i tým najnemilosrdnejším spomedzi nás.

Máte nejaké otázky?

Neváhajte nás kontaktovať